W dniu 22 kwietnia 1993 roku zostałam ustanowiona tłumaczem przysięgłym języka angielskiego przez Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie a 28 kwietnia 1993 roku złożyłam ustawowe przyrzeczenie i od tego czasu pracuję jako tłumacz przysięgły. Figuruję w krajowym rejestrze tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/3903/05. Jestem ponadto członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (leg. nr 857).

Wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione pisemne z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski wszelkiego rodzaju dokumentów takich jak: świadectwa, dyplomy, indeksy studenckie, zaświadczenia, akty notarialne, akty USC, pisma i listy urzędowe, dokumenty samochodowe, uprawnienia zawodowe i licencje, opinie i referencje, świadectwa pracy, dokumenty medyczne, wojskowe, ubezpieczeniowe, celne, sądowe, upoważnienia i inne.

¦ Świadczę ponadto przysięgłe usługi tłumaczeniowe ustne na konferencjach, przy spisywaniu aktów notarialnych, zawieraniu małżeństw, obsługuję rozmowy biznesowe, itp.

Udzielam ponadto pomocy przy wypełnianiu wszelkich dokumentów urzędowych, emigracyjnych i sądowych.

Klienci spoza Rzeszowa mogą przesłać dokumenty faksem lub pocztą elektroniczną, jednakże są zobowiązani do okazania oryginału dokumentu przy odbiorze tłumaczenia.

Zapraszam do korzystania z moich usług.